Record details

Title
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
Statement of responsibility
    Bohuslav Řezáč
Author
    Řezáč, Bohuslav
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník přednášek II. hydrogeologické konference
Pages
    s. 173-184
Notes
    2 tab.
Classfication no.
    55(1)
    553.5/.8
    556
Conspectus category
    553
    556
Subject group
    balneologie
    geneze
    hydrochemie
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    hydrogeologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    metamorfóza
    ochranné pásmo
    solanka
    střety zájmů
    těžba podzemní
    voda fosilní
    voda minerální
    zásoba vody
Geographical name
    Lázně Darkov (Karviná, Karviná)
    Morava (Česko)
    Ostravsko-karvinská pánev (Česko)
Keyword
    Ekonomického
    Hlubinné
    Jodobromové
    OKR
    Perspektivy
    Vody
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012