Record details

Title
    Hlubinné procesy vzniku draselných lamproidních magmat Českého masívu
Statement of responsibility
    František V. Holub
Other titles
    Hlubinná geologická stavba území ČSSR a její vliv na ložiskotvorné pochody (Variant.)
Author
    Holub, František V.
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 1988, č. 4
Pages
    s. 482-484
Year
    1989
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Classfication no.
    552
Subject category
    Český masív
    geneze a diferenciace magmatu
    hlubinné horniny "bez křemene" a foidů
    plutonismus ve vztahu k hlubinné stavbě
    žilné horniny "bez křemene" a foidů
Keyword
    Českého
    Draselných
    Hlubinné
    Lamproidních
    Magmat
    Masívu
    Procesy
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012