Record details

Title
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
Statement of responsibility
    Antonín Pařízek
Other titles
    Deep sea mineral resources - base metal concretions, cobalt bearing/Fe/Mn crusts, firm sulphides
Author
    Pařízek, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 11
Pages
    s. 3-10
Year
    2002
Notes
    10 fot., 1 tab., 1 fot. příl., 27 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    geologie ložisková
    geologie mořská
    ložisko masivních sulfidů
    metoda akustická
    metoda seizmická
    rudy barevných kovů
    rudy Co
    rudy Fe
    rudy Mn
    rudy Ni
    systém GPS
Geographical name
    Oceány
    Svět
Keyword
    Fe/Mn
    Hlubokomořské
    Kobaltonosné
    Konkrece
    Kůry
    Masivní
    Minerální
    Polymetalické
    Sulfidy
    Zdroje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012