Record details

Title
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
Statement of responsibility
    Václav Kryl
Other titles
    The brown coal - strategic raw material in primary sources of electricity production in the CR
Author
    Kryl, Václav, 1939-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 2
Pages
    s. 9-14
Year
    2006
Notes
    3 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    622.33
Conspectus category
    622
    64
Subject group
    severočeská pánev
    sokolovská pánev
    surovinová politika
    těžba
    uhlí hnědé
    útlum těžby
    zásoby
    zdroje energetické
Geographical name
    Čechy (Česko)
Keyword
    ČR
    Elektrické
    Energie
    Hnědé
    Jako
    Primárních
    Strategická
    Surovina
    Uhlí
    Výroby
    Zdrojích
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012