Record details

Title
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
Statement of responsibility
    Vlastimil Macůrek
Other titles
    Hořenec - Lagerstätte des roten Pigments
    Hořenec - the deposit of purpurin
Author
    Macůrek, Vlastimil
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 13-17
Year
    2009
Notes
    1 obr., 1 fot.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    553.5/.8
Conspectus category
    553
Subject group
    geologie ložisková
    goethit
    hematit
    horniny vulkanické
    jíl
    ložisko zvětrávací
    pigment minerální
    terciér Českého masivu
    využití nerostných zdrojů
    zásoby prognózní
    zdroj potenciální
Geographical name
    Bílenec (Louny, Podbořany)
    Čechy (Česko)
    Hořenec (Chomutov, Chomutov)
    Nezabylice (Chomutov, Chomutov)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    červeného
    Hořenec
    Ložisko
    Pigmentu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012