Record details

Title
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
Author
    Filippi, Michal
    Filippi, R.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 3
Pages
    s. 188-195
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Hořenec near Bilin - world-know locality of crystals of aragonite
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    aragonite
    crystals
    Hořenec
Keyword
    Aragonitu
    Bíliny
    Hořenec
    Krystalů
    Lokalita
    Světová
Abstract (in czech)
   Článek prezentuje nové nálezy aragonitu na klasické a světově proslulé lokalitě Hořenec u Bíliny.
Abstract (in english)
   Paper presents new discoveries at classic world-know aragonite locality Hořenec near Bilin.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012