Record details

Title
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
Statement of responsibility
    Michal Filippi, Renata Filippi
Author
    Filippi, Michal
    Filippi, Renata
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 3
Pages
    s. 188-195
Year
    2004
Notes
    2 obr., 8 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    analýza termická
    aragonit
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    leucitit
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    morfologie krystalu
    vlastnosti fyzikální
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    České středohoří-Číčov
    ČR-Čechy
    Hořenec (Louny, Louny)
Keyword
    Aragonitu
    Bíliny
    Hořenec
    Krystalů
    Lokalita
    Světová
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012