Record details

Title
    Hodnocení akustické emise zatěžovaných vzorků jako prognostického parametru totálního porušení
Author
    Číž, Radim
    Lokajíček, Tomáš
    Rudajev, Vladimír
    Vilhelm, Jan
Conference
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice (regionální konference s mezinárodní účastí : 08.10.1996 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 2, Sborník referátů.
Pages
    s. 131-135
Notes
    Projekt: GA205/93/2346, GA ČR3cav_un_auth*0007524
    Projekt: IA34624, GA AV ČR3cav_un_auth*0012140
Keyword
    Akustické
    Emise
    Hodnocení
    Jako
    Parametru
    Porušení
    Prognostického
    Totálního
    Vzorků
    Zatěžovaných
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013