Record details

Title
    Hodnocení ekologické stability nivy Labe v pozdním glaciálu a holocénu (pylová analýza)
Other titles
    Valorization of ecological stability of the Labe River floodplain during Late Glacial and Holocene (pollen analysis)
Author
    Břízová, Eva
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Říční krajina 3 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
Notes
    Akce: 2005/10/05 ; Olomouc
Thesaurus term
    palynology, Labe River, Quaternary, Late Glacial, Holocene, paleomeanders, Central Bohemia, Czech Republic, stratigraphy, climatic changes
Keyword
    Analýza
    Ekologické
    Glaciálu
    Hodnocení
    Holocénu
    Labe
    Nivy
    Pozdním
    Pylová
    Stability
Abstract (in czech)
   Palynologická studia organických sedimentů paleomeandrů Labe přispěly ke komlexnímu výzkumu nivy z pohledu vývoje vegetace a ostatních přírodovědných oborů. Pro pylovou analýzu byly odebrány organické sedimenty na lokalitách Chrást a Stará Boleslav, podobně i pro radiokarbonová datování.
Abstract (in english)
   Valorization of ecological stability of the Labe River floodplain during Late Glacial and Holocene (pollen analysis)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014