Record details

Title
    Hodnocení energetické bilance masivu při vzniku důlních otřesů
Author
    Kaláb, Zdeněk
Conference
    Česko-polské geomechanické sympozium (1. : 13.05.1997-15.05.1997 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    1. Česko-polské geomechanické sympozium
Pages
    s. 33-37
Notes
    Projekt: 04, DÚ, CZ
    Projekt: GA105/95/0474, GA ČR
Keyword
    Bilance
    Důlních
    Energetické
    Hodnocení
    Masivu
    Otřesů
    Vzniku
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012