Record details

Title
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
Statement of responsibility
    Ingrid Bejšovcová, E. Sobotková, Eva Sobotková
Other titles
    Auswertung der Geomechanischen Parameter von Ablagerungen auf den Lokalitäten der Kohlenbergbau-Aktiengesellschaft Most, des Rechtsnachfolgers
    Evaluation of sediments geomechanical parameters at localities of Mostecká uhelná společnost, joint-stock company, legal successor
Author
    Bejšovcová, Ingrid
    Sobotková, Eva
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 45-54
Year
    2003
Notes
    1 obr., 2 fot., 1 tab.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    553.9
    622.33
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    kontrola litologická
    kontrola mechanická
    kontrola stratigrafická
    nadloží
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
    vlastnosti technologické
Geographical name
    ČR-Čechy
    Velkolom ČSA (Most)
    Velkolom Vršany (Most)
Keyword
    Geomechanických
    Hodnocení
    Lokalitách
    Mostecké
    Nástupce
    Parametrů
    Pravního
    Sedimentů
    Společnosti
    Uhelné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012