Record details

Title
    Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy
Statement of responsibility
    Ivana Eichlerová, František Eichler
Other titles
    Evaluation of soil contamination in Prague area
Author
    Eichler, František
    Eichlerová, Ivana
Language
    česky
Source title - monograph
    Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů
Pages
    s. 46
Subject group
    analýza statistická
    geologie urbanistická
    půdy
    znečištění
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha
Keyword
    Hodnocení
    Kontaminace
    Oblasti
    Prahy
    Půd
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012