Record details

Title
    Hodnocení morfometrických parametrů nivy, vymezení nivy v GISu a využití příčných profilů
Author
    Hartvich, Filip
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Povodně a změny v krajině
Pages
    S. 139-152
Notes
    Projekt: SM/2/57/05, GA MŽP, CZ
    Překlad názvu: Evaluation of morphometric parameters of the floodplain, delineation of the floodplain in GIS and the use of transversal profiles
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
    VZ - MSM0021620831
Subject category
    floodplain
    GIS
    modelling
Keyword
    GISu
    Hodnocení
    Morfometrických
    Nivy
    Parametrů
    Profilů
    Příčných
    Vymezení
    Využití
Abstract (in czech)
   Tato kapitola se zabývá možnostmi vymezení údolní nivy v povodí Blanice v prostředí GIS na základě DMR. Morfologie údolí je hodnocena pomocí několika indexů. Výsledky vymezení jsou srovnány s výsledky mapování.
Abstract (in english)
   The chapter deals with possibilities of the delineation of the floodplain in GIS environment on the model catchment of Blanice on the basis of DEM. The morphology of the valley is evaluated and described using various indices. Results of delineation are compard to the results of the mapping.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012