Record details

Title
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín)
Statement of responsibility
    Jan Rybář
Other titles
    Landslide susceptibility mapping in selected sections of Vsetín District
Author
    Rybář, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Pages
    s. 132-134
Year
    2001
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    mapa inženýrskogeologická
    reliéf
    riziko sesuvné
    sesuv
    stabilita svahu
    svah
Geographical name
    ČR-Morava
    Vsetín
Keyword
    25-14
    25-23
    25-32
    25-41
    částech
    Gottwaldov
    Hodnocení
    Meziříčí
    Náchylnosti
    Okresu
    Radhoštěm
    Rožnov
    Sesouvání
    území
    Valašské
    Vsetín
    Vybraných
Abstract (in english)
   Inventory of all recently active, temporalily quietted and fossil slope movements was made in Vsetín District, highly affected by the calamity of July 1997 slope deformations. Engineering-geological action maps of stability conditions at a scale of 10 000 were prepared for an area of 14 map sheets. These provide basic date to draw susceptibility maps of landsliding in the region
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012