Record details

Title
    Hodnocení nadloží a podloží slojí žáruvzdorných jílovců orlicko-žďárské křídové oblasti
Statement of responsibility
    Martin Vavro, Zdeněk Maršálek, Josef Vajdík
Other titles
    Evaluation of the underlying and overlying rocks of refractory claystone beds in the Orlice-Žďár chalk region
Author
    Maršálek, Zdeněk
    Vajdík, Josef
    Vavro, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 27, č. 1
Pages
    s. 229-245
Year
    1981
Notes
    4 obr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    552
Conspectus category
    553
Keyword
    Hodnocení
    Jílovců
    Křídové
    Nadloží
    Oblasti
    Orlicko-žďárské
    Podloží
    Slojí
    žáruvzdorných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 1. 2014
Import date
    20. 5. 2014