Record details

Title
    Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
Statement of responsibility
    Milan Tomášek
Other titles
    Evaluation of soil characteristics, properties and regimes for soil categorization purposes
Author
    Tomášek, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 38-41
Year
    1997
Notes
    1 obr., 1 tab., 9 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    Český masiv
    klasifikace
    pedologie
    Západní Karpaty
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Hodnocení
    Kategorizace
    Půdní
    Půdních
    Režimů
    účely
    Vlastností
    Znaků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012