Record details

Title
    Hodnocení parametrů větrů působících na vodní plochu nádrže Nechranice
Author
    Keder, J.
    Spanilá, Tamara
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Hydrology and Hydromechanics. Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 43, 1/2
Pages
    s. 116-125
Year
    1995
Keyword
    Hodnocení
    Nádrže
    Nechranice
    Parametrů
    Plochu
    Působících
    Větrů
    Vodní
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012