Record details

Title
    Hodnocení sesuvného ohrožení a metody tvorby map náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
Author
    Klimeš, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis
Vol./nr.
    -, č. 13
Pages
    s. 23-28
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Methodology of landslide susceptibility and hazard assessment
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    landslide hazard
    landslide susceptibility
Keyword
    Deformací
    Hodnocení
    Map
    Metody
    Náchylnosti
    Ohrožení
    Sesuvného
    Svahových
    Tvorby
    území
    Vzniku
Abstract (in czech)
   Článek popisuje hodnocení náchylnosti a hazardu vzniku svahových deformací z metodologického pohledu.
Abstract (in english)
   Article describes methods of landslide susceptibility and hazard assessment.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012