Record details

Title
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
Statement of responsibility
    Ivan Gnojek, Karel Dědáček, Alena Mutlová
Other titles
    Evaluation of the contemporary radioactive burden (load) revealed by the airborne geophysical survey in NE Bohemia in 1997, eastern vicinity of the town of Broumov
Author
    Dědáček, Karel, 1946-
    Gnojek, Ivan
    Mutlová, Alena
Language
    česky
Source title - monograph
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Pages
    s. 32
Notes
    Anglické resumé
Classfication no.
    504.05
    539.17
    622.3
Conspectus category
    504
    622
Subject group
    anomálie
    bazalt
    draslík
    gama-spektroskopie
    hodnocení rizika
    lom
    měření letecké
    perm
    prvky radioaktivní
    radioaktivita
    rudy U
    suroviny stavebního průmyslu
    thorium
    tuf
    uran
    vnitrosudetská pánev
Geographical name
    Broumov (Náchod, Broumov)
    ČR-Čechy
    Rožmitál (Náchod, Broumov)
    Šonov (Náchod, Broumov)
Keyword
    1997
    Broumovsko
    Čechách
    Geofyzikálního
    Hodnocení
    Leteckého
    Plocha
    Podkladů
    Průzkumu
    Radioaktivní
    Roce
    Severovýchodních
    Současné
    Zátěže
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012