Record details

Title
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
Statement of responsibility
    Jaroslav Kohel
Other titles
    Evaluation of loess soils within the North Bohemian brown coal basin and their potential utilization in land restoration
Author
    Kohel, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 7
Pages
    s. 265-267
Year
    1994
Notes
    3 tab., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    česká křídová pánev
    eolické sedimenty
    sedimentace eolická
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    zemědělství
    změny přírodního prostředí těžbou
    životní prostředí
Subject category
    rekultivace
Geographical name
    Chomutov
    ČR-Čechy
    Mladá Boleslav
    Most
Keyword
    Hnědouhelné
    Hodnocení
    Možnosti
    Oblasti
    Pánve
    Rekultivacím
    Severočeské
    Sprašových
    Využití
    Zemin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012