Record details

Title
    Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
Statement of responsibility
    Ivan Barnet, Vítězslav Kulajta, Matěj Neznal, Milan Matolín, Petr Prokop
Author
    Barnet, Ivan, 1955-
    Kulajta, Vítězslav
    Matolín, Milan
    Neznal, Matěj
    Prokop, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 4
Pages
    s. 114-115
Year
    1992
Notes
    3 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    půda základová
    radioaktivita
    Rn (radon - 86)
Subject category
    riziko radonové
Keyword
    Budov
    Do
    Hlediska
    Hodnocení
    Pronikání
    Půd
    Radonu
    Rizika
    Základových
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012