Record details

Title
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
Statement of responsibility
    Dušan Hypr, Jarmila Halířová, Dana Beránková
Other titles
    Evaluation of loading of suspended solids and sediments in the Elbe basin during 1999-2001
Author
    Beránková, Dana
    Halířová, Jarmila
    Hypr, Dušan
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 9
Pages
    s. 256-257
Year
    2002
Notes
    1 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    628.19
Conspectus category
    504
    556
Subject group
    arzén
    kovy těžké
    kvalita vody
    monitoring
    sedimenty dna
    specifické organické polutanty
    suspenze
    voda povrchová
    znečištění
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Labe-povodí (Česko a Německo)
Keyword
    1999-2001
    českém
    Hodnocení
    Labe
    Letech
    Plavenin
    Povodí
    Sedimentů
    úseku
    Zatížení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012