Record details

Title
    Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku
Statement of responsibility
    Stanislav Klaučo
Other titles
    Evaluation groundwater quality of the alluvial sediments of Slovakia
Author
    Klaučo, Stanislav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 3
Pages
    s. 302-316
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Subject group
    aluvium
    analýza škodlivin
    kontaminace vod
    kvalita vody
    pozorování režimní
    voda podzemní
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Akosti
    Aluviálnych
    Hodnotenie
    Podzemných
    Sedimentov
    Slovensku
    Vôd
Abstract (in czech)
   Příspěvek popisuje metodiku hodnocení stavu a vývoje kvality podzemních vod na základě dlouhodobého režimního pozorování v aluviálních hydrogeologických strukturách. Metodika je orientována na znázornění vývoje plošného ohrožení a překročení kvalitativních ukazatelů v čase i prostoru hodnocené oblasti.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012