Record details

Title
    Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)
Statement of responsibility
    Miloš Stankoviansky
Other titles
    Evaluation of the State of Natural and Natural-Antropogenic Morpholithosystems (on the Example of the selected Part of Bratislava)
Author
    Stankoviansky, Miloš
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geografický časopis
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 2
Pages
    s. 174-187
Year
    1992
Notes
    6 obr.,15 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Subject group
    antropogenní jevy
    exogenní faktory
    reliéf
    tvary geomorfologické
    urbanizace
Geographical name
    Bratislava
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Bratislavy
    časti
    Hodnotenie
    Morfolitosystémov
    Príklade
    Prírodno-antropogénnych
    Prírodných
    Stavu
    Vybranej
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012