Record details

Title
    Hodnotenie zosuvného hazardu pre potreby územnoplánovacej dokumentácie
Other titles
    Hodnocení sesuvného hazardu pro potřeby územně plánovací dokumentace
    Landslide hazard assessment for the purposes of territorial planning documentation
Author
    Havlín, Aleš
    Magulová, Barbora
Language
    sla
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Študentská vedecká konferencia - Zborník recenzovaných príspevkov
Pages
    5
Notes
    Akce: 2009/04/22 ; Bratislava
Thesaurus term
    geological hazard, environment,geological risks, planning documentation
Keyword
    Dokumentácie
    Hazardu
    Hodnotenie
    Potreby
    územnoplánovacej
    Zosuvného
Abstract (in czech)
   Geologické hazardy patří v Čechách a na Slovensku k významným limitujícím faktorům racionálního využívaní životního prostředí, avšak patřičná pozornost se těmto jevům věnuje obvykle až v období jejich extrémních projevů K jedním z výrazně se projevujících geohazardům ohrožujícím technická díla a i životy lidí patří svahové deformace, proto otázka definování faktorů vzniku sesuvných udalostí za účelem návrhu účinné prevence a ochrany v rizikových územích je velmi aktuální.
Abstract (in english)
   Geological hazard includes in Bohemia and Slovakia to the major limiting factor for rational exploitation of the environment, but due regard is paid to this phenomenon usually after a period of extreme. One of the well is displaying threatening geohazardov technical work and the lives of people include landslides, so the question of defining factors of landslides events to draft effective prevention and protection in hazardous areas is extremely topical.
Abstract (other)
   Geologické hazardy patria v Čechách a na Slovensku k významným limitujúcim faktorom racionálneho využívania životného prostredia, avšak patričná pozornosť sa týmto javom venuje zvyčajne až v období ich extrémnych prejavov. K jedným z výrazne sa prejavujúcich geohazardov ohrozujúcich technické diela a aj životy ľudí patria zosuvy, preto otázka definovania faktorov vzniku zosuvných udalostí za účelom návrhu účinnej prevencie a ochrany v rizikových územiach je nanajvýš aktuálna.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014