Record details

Title
    Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
Author
    Baroň, I.
    Jánoš, Vít
    Klimeš, Jan
    Novotný, R.
Conference
    Svahové deformace a pseudokras (10.05.2006-13.05.2006 : Ostravice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník referátů a prezentací z mezinárodního semináře "Svahové deformace a pseudokras"
Notes
    Překlad názvu: Holocene fold deformation of the godula rocks due to slope deformations
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    gravitational tectonics
    landslides
Keyword
    Deformace
    Godulského
    Holocénní
    Hornin
    Pohyby
    Souvrství
    Svahovými
    Vrásová
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012