Record details

Title
    Holocene Climatic Record in the Calcareous Tufa Mound in Svatý Jan pod Skalou, Bohemian Karst (Czech Republic)
Author
    Cílek, Václav
    Hladíková, J.
    Kadlec, J.
    Ložek, Vojen
    Žák, K.
Conference
    Climate Change: The Karst Record (01.08.1996-04.08.1996 : Bergen, Norsko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Climate Change: The Karst Record. Karst Waters Institute Special Publication 2
Pages
    s. 59-61
Notes
    Projekt: GA205/95/1392, GA ČR
Keyword
    Bohemian
    Calcareous
    Climatic
    Czech
    Holocene
    Jan
    Karst
    Mound
    Record
    Republic
    Skalou
    Svatý
    Tufa
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012