Record details

Title
    Holocene Evolution of the Soil Cover of the Protected Landscape Areas of the Czech Republic
Author
    Šrein, Vladimír
    Šťastný, Martin
    Žigová, Anna
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana Series AB
Vol./nr.
    Roč. 132, č. 12
Pages
    s. 1-6
Year
    2004
Notes
    Projekt: IAA3013005, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Evoluce půdního pokryvu v chráněných územích České republiky v období holocénu
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    Holocene evolution of the soil cover
    parent material
    protected landscape areas
Keyword
    Areas
    Cover
    Czech
    Evolution
    Holocene
    Landscape
    Protected
    Republic
    Soil
Abstract (in czech)
   Síť půdních profilů představuje databázi půdních profilů sloužících jako standardy pro dlouhodobé sledování změn půdního pokryvu v chráněných územích. Na základě detailních charakteristik půd byly určeny základní črty jejich vývoje v holocénu. Nejrozšířenějším půdním typem v chráněných územích je kambizem. Porovnáním jednotlivých půdních typů v chráněných územích a zemědělské krajině byly získány důkazy o roli antropogenního faktoru v evoluci půd v období holocénu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012