Record details

Title
    Holocene fluvial sediments of the Labe River
Statement of responsibility
    Eliška Růžičková, Antonín Zeman
Author
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Editor
    Růžičková, E.
    Zeman, A.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Holocene flood plain of the Labe River
Pages
    s. 3-25
Notes
    15 obr., 3 tab., 2 s.bibl.
    Projekt: IA31305, GA AV ČR
Subject group
    aluvium
    eroze
    granulometrie
    holocén
    kvartér Českého masivu
    písek
    sedimentace fluviální
Subject category
    terasy
    zdroj klastického materiálu
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hradištko (Nymburk)
    Kluk (Nymburk)
    Ostrá (Nymburk)
    Špindlerův Mlýn (Trutnov)
    Vrchlabí (Trutnov)
Keyword
    Fluvial
    Holocene
    Labe
    River
    Sediments
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
    Česká geologická služba
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012