Record details

Title
    Holocene subfossil chironomid stratigraphy (Diptera: Chironomidae) in the sediment of Plešné lake (the Bohemian Forest, Czech Republic): Palaeoenvironmental implications
Other titles
    Holocenní subfosilní chironomidová stratigrafie (Diptera: Chironomidae) v sedimentu z Plešného jezera: Paleoenvironmentální implikace
Author
    ,
    Stuchlík, Evžen
    Tátosová, Jolana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Biologia
Vol./nr.
    Roč. 61/Suppl, č. 20
Pages
    11
Year
    2006
Thesaurus term
    Chironomidae, glacial lake, climate changes, paleolimnology
Keyword
    Bohemian
    Chironomid
    Chironomidae
    Czech
    Diptera
    Forest
    Holocene
    Implications
    Lake
    Palaeoenvironmental
    Plešné
    Republic
    Sediment
    Stratigraphy
    Subfossil
Abstract (in czech)
   Zbytky chironomid byly analyzovány ve vrchních 280 cm sedimentárního profilu z Plešného jezera o délce 543 cm. Dvě změny byly zaznamenány v relativně stabilním holocenním složení - na začátku holocenu a v letech 1540-1771. Tyto změny mohou souvicet se změnami klimatu a intenzivním odlesňování
Abstract (in english)
   A faunal record of chironomid remains was analyzed in the upper 280 cm of 543 cm long sediment core from Plešné lake. Two changes were recorded in the relatively stable Holocene chironomid composition - at beginning of the Holocene and during the interval 1540-1771 AD. This changes could be explained by climatic changes and by increasing afforestation.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014