Record details

Title
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
Statement of responsibility
    Jiří Kovanda
Other titles
    Holocene malacofauna in an alluvial fan at "Šanův kout" near Srbsko (Czech Karst)
Author
    Kovanda, Jiří, 1935-
Language
    česky
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 31
Pages
    s. 11-14, 2. s. obálky
Year
    2005
Notes
    2 obr., 1 tab. v textu, 1 fot. na 3. s. obálky
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Classfication no.
    502
    551.7
    562/569
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    aluviální kužel
    biostratigrafie
    ekologie
    holocén
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    Mollusca
    ochrana přírody
    paleontologie
Geographical name
    Český kras
    ČR-Čechy
    Srbsko (Beroun, Beroun)
Keyword
    Český
    Dejekčního
    Holocenní
    Koutě
    Kras
    Kužele
    Malakofauna
    Srbska
    Šanově
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012