Record details

Title
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
Statement of responsibility
    Eliška Růžičková, Antonín Zeman
Other titles
    Holocene sediments of the Labe River between Nymburk and Tišice
Author
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 179-180
Year
    1997
Notes
    8 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    aluvium
    granulometrie
    holocén
    kvartér Polabí
    povodeň
    řeka
    sedimentace fluviální
    terasa
Geographical name
    ČR-Čechy
    Nymburk
    Tišice (Mělník)
Keyword
    12-24
    13-24
    Holocenní
    Hradec
    Králové
    Labe
    Nymburkem
    Praha
    Sedimenty
    Tišicemi
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012