Record details

Title
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi. Holocene sediments of the Labe River between Nymburk and Tišice
Author
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 179-180
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA404/94/0604, GA ČR
Keyword
    Holocene
    Holocenní
    Labe
    Nymburk
    Nymburkem
    River
    Sediments
    Sedimenty
    Tišice
    Tišicemi
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012