Record details

Title
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
Statement of responsibility
    Karel Žák, Jana Hladíková, František Buzek, Renáta Kadlecová, Vojen Ložek, Václav Cílek jr., Jaroslav Kadlec, Anna Žigová, Jiří Bruthans, Martin Šťastný
Other titles
    Holocene calcareous tufa accumulation and karstic spring in Svatý Jan pod Skalou (Bohemian Karst)
Author
    Bruthans, Jiří
    Bůzek, František
    Cílek, Václav, jr.
    Hladíková, Jana
    Kadlec, Jaroslav
    Kadlecová, Renáta
    Ložek, Vojen
    Šťastný, Martin
    Žák, Karel, 1957-
    Žigová, Anna
Language
    česky
Source title - serial
    Práce Českého geologického ústavu (Czech geological survey special papers)
Vol./nr.
    Roč. 13
Year
    2001
Notes
    53 obr., 13 fot., 7 s.bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Práce Čes. geol. Úst. (Czech geol. Surv. spec. Pap.)
Subject group
    datování C14
    dusík
    geochemie izotopická
    holocén
    hydrochemie
    hydrologie krasová
    izotopy C
    izotopy H
    izotopy N
    izotopy O
    kras
    kvartér pražské plošiny
    Mollusca
    paleoklimatologie
    pramen krasový
    půda fosilní
    sedimenty karbonátové
    travertin
    voda kontaminovaná
Geographical name
    Český kras
    ČR-Čechy
    Svatý Jan pod Skalou (Beroun)
Keyword
    Českém
    Holocenní
    Janu
    Krasový
    Krasu
    Pramen
    Skalou
    Svatém
    Vápence
Abstract (in english)
   The karst spring at Svatý Jan pod Skalou (Bohemian Karst, Czech Republic) was studied along with a massive accumulation of calcaerous tufa produced by this spring in the past. The tufa accumulation at Svatý Jan pod Skalou, a stratigraphic profile of international significance, represents aunique archive of environmental change in Central Bohemia during the Holocene. The body of tufa, with intercalations of scree and paleosols, approximately 17 meters thick, was formed between 9.5 and 2.4 ky BP. The tufa was studied by a combination of geological, biostratigraphical, geochemical, geochronological and archaeological methods. The data obtained by application of such a complex of techniques led to better dating of the studied profile and improved our understanding of climatic changes during the Holocene. The karst spring at Svatý Jan pod Skalou was hydrologically and hydrochemically monitored for a period of three hydrological years (1.11.1994-31.10.1997).
   Calculation of mass fluxes and application of a wide spectrum of isotopic techniques resulted in formulation of a hydrological model of this largest karst spring in the Bohemian Karst. In addition, prediction on future dynamics of agriculture-related nitrate pollution of karst water were made
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012