Record details

Title
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
Author
    Baroň, I.
    Hubatka, R.
    Jánoš, Vít
    Klimeš, Jan
    Novotný, R.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -, -
Pages
    s. 46-49
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/05/2770, GA ČR
    Překlad názvu: Holocene fold deformation of the rocks of the godulská unit due to slope movements
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    deep-seated landslides
    flysh
    fold deformation
Keyword
    Deformace
    Godulského
    Holocenní
    Hornin
    Pohyby
    Souvrství
    Svahovými
    Vrásová
Abstract (in czech)
   Článek popisuje výsledky podrobného mapování a geofyzikálního průzkumu vybraných hluboce založených svahových deformací v oblasti godulských vrstev, slezské jednotky.
Abstract (in english)
   Article describes results of detailed field mapping and geophysical investigations of selected deep seated slope deformations in the Silesian napp.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012