Record details

Title
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
Other titles
    Holocene folding of the flysch rocks of the Godula Member, Silesian Nappe (Outer Western Carpathians, Czech Republic) by mass wasting processes
Author
    Baroň, Ivo
    Hubatka, František
    Jánoš, Vít
    Klimeš, Jan
    Novotný, Roman
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Pages
    4
Year
    2007
Thesaurus term
    Outer Western Carpathians, Silesian Nappe, slope failures, landslides, 14C dating, Ground Penetrating Radar
Keyword
    Deformace
    Godulského
    Holocenní
    Hornin
    Pohyby
    Souvrství
    Svahovými
    Vrásová
Abstract (in czech)
   Článek prezentuje dva profily v rámci kompresní zóny dvou hlubokých translačních sesuvů ve slezské jednotce. Jsou zde doloženy holocénní vrásy třídy 1B, šupinovitá stavba, pohřbené fluviální sedimenty a paleopůdy.
Abstract (in english)
   Holocene folding of the flysch rocks of the Godula Member, Silesian Nappe (Outer Western Carpathians, Czech Republic) by mass wasting processes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014