Record details

Title
    Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu
Statement of responsibility
    Josef Staša
Other titles
    Mining and conflicts in the area public interest
Author
    Staša, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 2
Pages
    s. 4-8
Year
    2000
Notes
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    hornictví
    legislativa
    ložisko nerostných surovin
    ochrana přírody
    střety zájmů
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Hornictví
    Sféře
    Střety
    Veřejného
    Zájmu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012