Record details

Title
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace( melafyrů podkrkonošského permokarbonu
Author
    Pivec, Edvín
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 9, -
Pages
    s. 250-252
Year
    2001
Notes
    Projekt: IAA3013903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Rock forming minerals of the albitization (spilitization) process in melaphyres from the Permo-Carboniferous Krkonoše Piedmont Basin
    Rozsah: 3 s.
Subject category
    albitization
    melaphyres
    Permocarboniferous Krkonoše Piedmont Basin
Keyword
    Albitizace
    Horninotvorné
    Melafyrů
    Minerály
    Permokarbonu
    Podkrkonošského
    Procesu
    Spilitizace
Abstract (in czech)
   Autometasomatóza v melafyrech, vedoucí ke vzniku minerální asociace albit-chlorit-karbonát (tedy asociace ekvivalentní spilitům), jako regionální proces postihuje buď celé úseky hornin při zachování struktury nebo dochází k hromadění Na-bohatých roztoků v okrajích lávových proudů, příp. intruzí.
Abstract (in english)
   Autometasomatic process in melaphyres caused the origin of albite-chlorite-carbonate mineral association. This mineral association corresponds to spilite association. Studied alteration owing to wide-spread Na-rich fluids has a regional character and these fluids concentrate especialy in marginal parts of lava flows. Alteration has a low-temperature character, newlyformed albites replace above all andesines and are structurally ordered, the rock-texture is preserved. The occurences of unaltered melaphyres in this region are rare.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012