Record details

Title
    Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy)
Statement of responsibility
    Zdeněk Lochmann
Other titles
    Rock basement assemblage on the engineering geological map sheet 1:50 000 Klatovy
Author
    Lochmann, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 62-63
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    geologie inženýrská
    horniny magmatické
    horniny plutonické
    mapa inženýrskogeologická
    metamorfika
    moldanubikum
    regionální inženýrská geologie
    tepelsko-barrandienská oblast
    vlastnosti mechanické
Geographical name
    ČR-Čechy
    Klatovy
Keyword
    1:50
    21-24
    000
    Horninové
    Inženýrskogeologické
    Klatovy
    Listu
    Mapy
    Podkladu
    Prostředí
    Skalního
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012