Record details

Title
    Horniny a činnost živých organismů
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Živel Země. Planeta Země.
Pages
    s. 160-161
Notes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    animals
    plants
    rocks
Keyword
    činnost
    Horniny
    Organismů
    živých
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012