Record details

Title
    Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika
Author
    Buriánek, D.
    Němečková, Monika
Conference
    Studentská geologická konference (26.04.2001-27.04.2001 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník abstraktů Studentské geologické konference 2001
Pages
    s. 26-27
Notes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Crystalline Unit
    Intrusion
    Metamorphism
Keyword
    Cordieritem
    částech
    Hornin
    Horniny
    Krystalinika
    Poličského
    Severních
    Vývoji
    Vztah
    Zábřežského
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012