Record details

Title
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)?
Author
    Diehl, J. F.
    Hercman, H.
    Kadlec, Jaroslav
    Nowicki, T.
    Pruner, Petr
    Šroubek, P.
    Venhodová, Daniela
Conference
    International Cave Bear Symposium (13. : 20.09.2007-24.09.2007 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology
Vol./nr.
    Roč. 35, -
Pages
    s. 37-41
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/95/0841, GA ČR
    Překlad názvu: Jak staré jsou jeskynní sedimenty s pleistocenní faunou zachované v Kostní chodbě ve Sloupsko-šošůvské jeskyni (Moravský kras)?
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    cave deposits
    Moravian Karst
    Pleistocene fauna
Keyword
    Abundant
    Bone
    Cave
    Deposits
    Fauna
    Karst
    Moravian
    Old
    Passage
    Pleistocene
    Preserved
    Sloupsko-šošůvská
Abstract (in czech)
   Slepence na bázi souvrství v Kostní chodbě ve Sloupsko-šošůvské jeskyni vznikly během Holštejnského interglaciálu. Nadložní sedimenty s bohatou pleistocenní faunou se uložily na konci středního pleistocénu nebo začátkem posledního interglaciálu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012