Record details

Title
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
Statement of responsibility
    Jaroslav Kadlec, Pavel Šroubek, Jimmy F. Diehl, Helena Hercman, Tomasz Nowicki, Petr Pruner and Daniela Venhodová
Other titles
    13th International Cave Bear Symposium : September 20-24, 2007 : Brno, Czech Republic : proceedings (Variant.)
Author
    Diehl, Jimmy F.
    Hercman, Helena
    Kadlec, Jaroslav
    Nowicki, Tomasz
    Pruner, Petr
    Šroubek, Pavel
    Venhodová, Daniela
Language
    anglicky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Vol./nr.
    No. 35
Pages
    p. 37-42
Year
    2007
Notes
    5 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Classfication no.
    061.3
    502
    550.9
    551.4
    552
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    datování Th/U
    kosti
    kras
    kvartér Českého masivu
    Mammalia
    ochrana přírody
    paleontologie
    pleistocén
    sedimenty jeskynní
    speleologie
    stáří absolutní
    sympozium
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravský kras (Česko)
    Sloupsko-šošůvské jeskyně (Česko)
Keyword
    Abundant
    Bone
    Cave
    Deposits
    Fauna
    Karst
    Moravian
    Old
    Passage
    Pleistocene
    Preserved
    Sloupsko-šošůvská
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012