Record details

Title
    How the Echinoderm Chnaged Its Symmetry or On the search for common mechanisms to generate the archetypal forms
Statement of responsibility
    Rudolf J. Prokop, Václav Petr
Author
    Petr, Václav
    Prokop, Rudolf J.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 73, no. 4
Pages
    p. 351-354
Year
    1998
Notes
    2 obr.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    Echinodermata
    evoluce biologická
    historie
    karotáž
    paleontologie
    paleozoologie
    Vertebrata
Keyword
    Archetypal
    Chnaged
    Common
    Echinoderm
    Forms
    Generate
    Mechanisms
    Search
    Symmetry
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012