Record details

Title
    Hranice Západních Karpat a Českého masívu podle průběhu poruchových linií a podle blokového členění na území Československa
Statement of responsibility
    Radan Květ
Other titles
    The West Carpathians/Bohemian Massif boundary based on rupture lines and block division in Czechoslovakia
Author
    Květ, Radan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 5
Pages
    s. 141-143
Year
    1992
Notes
    2 obr.
    res.rus.,angl.,něm.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    Český masiv
    fotogeologie
    tektonika bloková
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Blokového
    Českého
    Československa
    členění
    Hranice
    Karpat
    Linií
    Masívu
    Poruchových
    Průběhu
    území
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012