Record details

Title
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masívu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
Author
    Babuška, Vladislav
    Plomerová, Jaroslava
Conference
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti (06.10.2008-08.10.2008 : Sedmihorky, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník Muzea Českého ráje. Acta musei Turnoviensis. 3
Pages
    S. 10-11
Notes
    Překlad názvu: Boundaries of blocks of mantle lithosphere in the western Bohemian Massif as conduits of young volcanism
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Bohemian Massif
    mantle lithosphere
    young volcanism
Keyword
    Bloků
    části
    Českého
    Hranice
    Jako
    Kanály
    Litosféry
    Masívu
    Mladého
    Plášťové
    Přívodní
    Vulkanismu
    Západní
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013