Record details

Title
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masivu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
Statement of responsibility
    Vladislav Babuška, Jaroslava Plomerová
Other titles
    22. zasedání Evropských geoparků 18.-21. 9. 2008 : seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6. - 8. 10. 2008 (Variant.)
    Boundaries of blocks of mantle lithosphere in the western Bohemian Massif as conduits of young volcanism
    European Geoparks Network 22nd Co-ordination Committee Meeting 18th-21th September 2008 Bohemian Paradies Geopark : seminar of the Expert Group in Volcanology of the Czech geological Society (Variant.)
Author
    Babuška, Vladislav, 1937-
    Plomerová, Jaroslava
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Muzea Českého ráje
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 10-11
Year
    2008
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Muz. Čes. Ráje
Classfication no.
    550.3
    551.2
Conspectus category
    55
    550
Subject group
    anizotropie
    astenosféra
    bohemikum
    chebská pánev
    degazace
    helium
    hranice desek
    litosféra
    mariánskolázeňský bazický komplex
    moldanubikum
    oxid uhličitý
    saxothuringikum
    seizmologie
    vulkanismus
    zóna riftová
Geographical name
    Čechy západní (Česko)
Keyword
    Bloků
    části
    Českého
    Hranice
    Jako
    Kanály
    Litosféry
    Masivu
    Mladého
    Plášťové
    Přívodní
    Vulkanismu
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012