Record details

Title
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
Other titles
    Bohemian Cretaceous Basin - Cenomanian-Turonian boundary based on calcareous nannofossils
Author
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2004
Thesaurus term
    Bohemian Cretaceous Basin, Cenomanian-Turonian boundary, calcareous nannofossils, biostratigraphy
Keyword
    Cenoman-turon
    české
    Hranice
    Křídové
    Nanofosilií
    Pánvi
    Studia
    Vápnitých
    Základě
Abstract (in czech)
   Hranice cenoman-turon v marinních sedimentech byla zjištěna v centrální části české křídové pánve. Cenomanská společenstva jsou chudá s posledním výskytem Axopodorhabdus albianus. Báze turonu je vyznačena nástupem Eprolithus octopetalus a bohatými a diversifikovanými společenstvy, jejichž náhlý výskyt dokumentuje prohloubení sedimentačního prostoru.
Abstract (in english)
   Bohemian Cretaceous Basin - Cenomanian-Turonian boundary based on calcareous nannofossils
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014