Record details

Title
    Hranice frasnu a famenu mezi Hády a Šumberovou skálou v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
Statement of responsibility
    Miroslava Streitová
Other titles
    The Frasnian-Famennian boundary between Hády and Šumbera in southern part of the Moravian Karst
Author
    Streitová, Miroslava
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 65-66
Year
    1994
Notes
    1 obr., 1 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    Conodonta
    devon
    famen
    Foraminifera
    frasn
    moravský devon a spodní karbon
    sedimenty karbonátové
    zóny biostratigrafické
Subject category
    rozhraní stratigrafické
Geographical name
    ČR-Morava
    Hády (u Brna)
Keyword
    24-41
    části
    Famenu
    Frasnu
    Hády
    Hranice
    Jižní
    Krasu
    Moravského
    Skálou
    Šumberovou
    Vyškov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012