Record details

Title
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve)
Other titles
    Boundary intervals of graptolite biozones in the Klabava Formation (Ordovician, Prague Basin)
Author
    Kraft, Jaroslav
    Kraft, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Vol./nr.
    Roč. 2004, č. 1
Pages
    3
Year
    2004
Thesaurus term
    biostratigraphy
    graptolites
    Klabava Formation
    Ordovician
    Prague Basin
Keyword
    Biozón
    Graptolitových
    Hranice
    Klabavském
    Ordovik
    Pánve
    Pražské
    Souvrství
Abstract (in czech)
   Je diskutován stratigrafický rozsah graptolitů s ohledem na hranice biozón v klabavském souvrství. Dva intervaly jsou navrženy jako neformální stratigrafické jednotky.
Abstract (in english)
   Stratigraphic ranges of graptolites with respect to the biozone boundaries in the Klabava Formation are discussed. Two stratigraphic intervals are proposed as new informal stratigraphic units.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012